E-lekcja

Przeczytajcie wszystkie informacje zawarte na blogu.

Lekcja przybliżenie tematu mutacji.

Na tej lekcji dowiesz się:
-jakie są rodzaje mutacji,
-czym skutkuje mutacja,
-jakie są najczęstsze choroby wynikające z mutacji,
-co to są choroby dziedziczone,
-jak zminimalizować ryzyko zajścia mutacji w twoim organizmie,
-jak może zapobiegać i leczyć choroby dziedziczone.

e- książka Projekt gimnazjalny

sobota, 3 grudnia 2011

Prezentacja o chorobach genetycznych

 Choroby genetyczne

Powyżej znajduje się prezentacja dotycząca chorób genetyczny, przeczytaj ją uważnie, najważniejsze informacje zanotuj w zeszycie.

Pamiętaj, że Dokładne obejrzenie prezentacji jest niezbędne do zdania testu, który zaraz będziesz rozwiązywał.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Konspekt lekcji

Konspekt lekcji biologii w klasie III gimnazjum
Prowadzący: Agata Grochowska
Temat: Mutacje
Dział programu: Genetyka

Cele operacyjne:
Uczeń
 • Zna definicję mutacji,
 • Potrafi wymienić rodzaje muacji
 • Zna mechanizmy mutacji
 • rozpoznaje dwa aspekty mutacji
 • potrafi wymienić przyczyny mutacji i je scharakteryzować
 • zna rolę mutacji w kształtowaniu się zmienności organizmów.
 • Wymienia wpływ mutacji na organizm.
 • potrafi wyróżnić choroby genetyczne, scharakteryzować je i
 • potrafi wykonać krzyżówkę genetyczną.
 • Zna rolę badań prenatalnych.


Metody i formy pracy: burza mózgów, praca z tekstem, obserwacja, praca w grupach.

Środki dydaktyczne:
Film, tabele aminokwasów.

Przebieg lekcji:
I Faza wstępna.
 1. Zapisanie tematu i pk. lekcji na tablicy i do zeszytu.

1) rodzaje mutacji
2)przyczyny mutacji- mutacje spontaniczne, czynniki mutagenne
3)Rola mutacji w kształtowaniu się zmienności organizmów.
4)Wpływ mutacji na organizm
5)Choroby genetyczne: mukowiscydoza, albinizm, fenyloketonuria, pląsawica Huntingtona, zespół Downa.
6)Rola badań prenatalnych
7)Porównanie chorób genetycznych.
 1. Przypomnienie wiadomości dotyczących kodu genetycznego i komórek.
 2. Wstęp, co to mutacje.
II Faza główna.
1.Rodzaje mutacji.
2. Zadanie z sekwencją kodu genetycznego i przedstawieniem typów mutacji.
3.Przyczyny mutacji- mutacje spontaniczne, czynniki mutagenne.
4. Zanotowanie czynników mutagennych do zeszytu.
5.Rola mutacji w kształtowaniu się zmienności organizmów.
6.Wpływ mutacji na organizm.
7.Choroby genetyczne: mukowiscydoza, albinizm, fenyloketonuria, pląsawica Huntingtona, zespół Downa.
8. Przedstawienie krzyżówek genetycznych i rodowodów.
9.Rola badań prenatalnych
10.Wpływ badań prenatalnych na zdrowie matki i dziecka.
11.Przedstawienie filmu dotyczącego daltonizmu.

III Faza podsumowująca.
Krótki test dotyczący lekcji.
Praca domowa